/Files/images/nov_nadh2doc/Без названия.jpg Нові надходження

інформаційний список літератури, яка надійшла до фондів

Ірпінської ЦБС за 2018 рік


Природничі науки. Екологія

502.22 Соломенко Л.І. Екологія людини: Навчальний посібник. – К., 2018. – 120 с.

Техніка. Технічні науки

641.5(477) Ростовський В.С. Сучасна українська кухня: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2018. – 134 с.

641.5: 398 Ростовський В.С. Кухні народів світу: Підручник. – К.: Кондор, 2018. – 502 с.

Охорона здоров’я. Медицина

612.68 Діаз К. Книга про довголіття. Наука про процес старіння, про біологічні властивості

сили і привілейованість часу / Пер. з англ. / Камерон Діаз . – К.: Форс Україна, 2017. – 272 с.

613:304 Єжова О.О. Здоровий спосіб життя: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2018. – 127 с.

613:502 Довженко Л.В. Гігієна з основами екології: Навчальний посібник. – К.: Медицина, 2017. – 49 с.

613.88(540) Нестерова Д.В. Новая камасутра. Самая полная версия. – К.: Форс Украина, 2017. – 160 с.

613.955 Максименко Д.С. Здоров’я дитини в сучасному інформаційному середовищі. Практична психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 224 с.

615.851 Основи психотерапії: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2017. – 192 с.

616-083 Козлова О.Ф. Домедична допомога: навчально-методичний посібник. – К.: «Медицина», 2017. – 49 с.

618.2 Березовська О. 9 місяців щастя: Посібник на щодень для вагітних. – К.: Форс Україна, 2018. – 576 с.

Соціологія. Історія

94(477.75) Семена М. Крымский репортаж. Хроники окупации Крыма (2014-2016): Избранные обозрения, статьи, комментарии. – К.: ДП «Національне газетно-журнальне видавництво», 2017. – 928 с.

94(477)91 Звитяжці. Київська область: Книга пам’яті України. Т. 7. Місто Ірпінь. – К.: Видавництво «Ліра-К», 2016. – 766 с.

94(477:470):355 Усна історія російсько-української війни (2014-2015 рр.). – К.: К.І.С., 2015. – 176 с.

94(477:470) "19" Ковалів Ю.І. Війна після війни. – Біла Церква: Буква, 2016. – 72 с.

94(477.6) "15/17" Чухліб Т.В. Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (ХVІ-ХVІІІ ст..). – К.: Видавець Олег Філюк, 2017. – 117 с.

94(477) "19":821.161.1 Шаповал Ю.І. Торкнутись історії. – К.: Парламентське вид-во, 2017. – 504 с.

94(477)"2014/2016 Широкинська операція: спогади учасників наступу. - К.: Домінант, 2016. – 71 с.

94(477:4)"09/19" Корона, або Спадщина Королівства Руського. – К.: ТОВ «Українська прес-група», 2017. – 696 с.

Економіка. Економічні науки

005:339.371 Кларк Д. Alibaba. История мирового восхождения от первого лица. – К.: Форс Україна, 2017. – 240 с.

005.32 Пекар В.О. Різнобарвний менеджмент: Еволюція мислення, лідерства та керування. – К.: Довженко БУКС, 2017. – 191 с.

005.521 Купер Р.Д. Седбмое чувство. Под знаком предсказуемости: как прогнозировать и управлять изменениями в цифровую епоху. – К.: Форс Україна, 2017. – 336 с.

005.92(094) Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах. – К.: Паливода, 2018. – 184 с.

334(477) Портягин Д. Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать. – К.: Форс Украина, 2018. – 304 с.

005.21:005.32 Коллінз Д. Від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші – ні / Пер. з англ. – К.: Наш формат, 2017. – 368 с.

658.152 Закхайм Н. Все идеи Роберта Кийосаки в одной книге. – К.: Форс Україна, 2017. – 128 с.

911.3:33 Дахно І.І. Економічна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 320 с.

Суспільно-політичні науки

061.1 Стройко Т.В. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2018. – 250 с.

316.42:005.521 Талеб Н. Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті. – К.: Наш Формат, 2017. – 392 с.

316.46 Трамп Д. Думай как чемпион: откровения магната о жизни и бизнесе. – К.: Форс Україна, 2017. – 224 с.

323.27(477) Майдан від першої особи: 45 історія Революції гідності. – К.: К.І.С., 2015. – 320 с.

327(075) Лісовський П.М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2017. – 156 с.

329.7(477) День провокатора: Спогади учасників Першогрудневого повстання 01.12.2013 . – К.: Домінант, 2016. – 64 с.

334.924 Європейська інтеграція: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 344 с.

340.12(477) Молдован А.В. Теорія держави і права: Основні поняття: Навчальний посібник.- К.: Алерта, 2017. – 100 с.

341.1:061 Дахно І.І. Право Європейського союзу: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури,2018. – 416 с.

342.1:061 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Збірник законодавчих актів. – К.: Алерта, 2018. – 96 с.

342.4(477) Конституція України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2018. – 76 с.

342.9(477) Кодекс законів України про працю зі змінами та доповненнями: Офіційний текст. – К.: Алерта, 2018. – 100 с.

342.9.03(477) Кодекс адміністративного судочинства України: чинне законодавство із змінами та доповненнями. – К.: Алерта, 2018. – 206 с.

343.13(477) Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями. – К.: Паливода А.В., 2018. – 408 с.

343.14(477) Теорія судових доказів в питаннях і відповідях: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 104 с.

343.35(477) Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та доповненнями. – К.: Алерта, 2018. – 304 с.

343.35:3 Нове антикорупційне законодавство України: Збірник законів. – К.: Паливода А.В., 2018. – 216 с.

343.98(075) Криміналістика у питаннях і відповідях: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2018. – 118 с.

347:355 Кодекс цивільного захисту України: чинне законодавство із змінами та доповненнями. – К.: Алерта, 2018. – 102 с.

347.61/.64 Сімейний кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями. – К.: Алерта, 2018. – 82 с.

351.755.61 Усе про паспорт та реєстрацію місця проживання в Україні: Збірник законодавчих і нормативних актів. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2018. – 184 с.

352.071(477) Руденко О.М. Історія та теорія місцевого самоврядування: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2017. – 226 с.

355.216(477) Добровольчі батальйони. – Х.: Фоліо, 2017. – 325 с.

37.013.3 Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2018. – 175 с.

37.02:37 Каплінський В. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «КНТ», 2018. – 80 с.

37.091.4 Чепіль М. Педагогіка Марії Монтессорі: навчальний посібник. – К.: ВД «Слово», 2017. – 272 с.

373.3.015 Калініченко Л.М. Формування творчого мислення молодших школярів: ґенеза ідей українських психологів і педагогів: Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2017. – 96 с.

614.841.3 Правила пожежної безпеки в Україні: чинне законодавство із змінами та доповненнями. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2018. – 96 с.

Культура. Освіта. Спорт

002.2(076) Каракоз О.О. Книгознавство: Практикум. – К.: Ліра-К, 2017. – 72 с.

002.2:316 Медведєва В.М. Книга в культурі України: сучасний дискус: Практикум. – К.: Ліра-К, 2017. – 76 с.

025.7/.9 Долбенко Т.О. Документальні ресурси бібліотек: Практикум. – К.: Ліра-К, 2017. – 80 с.

316.77 Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в українському суспільстві. – К., 2017. – 136 с.

395(161.2) Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців: Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2017. – 218 с.

Мовознавство. Літературознавство

811.161.2 Гінзбург М.Д. Українська ділова і фахова мова: Практичний посібник. –К.: ІНКОС, 2017. – 654 с.

811.161.2 Громик Ю.В. Український правопис: Навчальний посібник. – К., 2018. – 140 с.

811.161.2 Зайцева І.В. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури,2017. – 396 с.

811.161.2 Кацавець Р. Ділова мова: сучасний вимір: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 196 с.

811.161.2 Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного. – К.: Либідь, 2017. – 360 с.

811.161.2 Олійник О.Б. Граматика української мови: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2018. – 544 с.

811.161.2 Утвердження української мови в освіті та культурі: Матеріали наукової конференції. – К.: Просвіта, 2017. – 204 с.

821.161.2.09 Дзюба І.М. Чорний романтик Сергій Жадан. – К.: Либідь, 2017. – 112 с.

Мистецтво

391(161.2) Косміна О.Ю. Українське народне вбрання. – К.: Балтія-Друк, 2017. – 63 с.

75:069.538 Орест Манюк. Живлопис: Каталог творів. – Л.: Растр-7, 2016. – 120 с.

75(477.41) Мистецтво твориться на наших очах: Другий Всеукраїнський художній пленер «Зима в Ірпені»: Альбом. – Ірпінь, 2018 . – 40 с.

745/749:688.72 Герус Л.М. Українська народна іграшка. – К.: Балтія-Друк, 2017. – 64 с.

75.071.1(477) Тетяна Яблонська. – К.: Мистецтво, 2017. – 56 с.

78(038):81 Словник музичних термінів. – К.: Видавець Карпенко М., 2017. – 312 с.

784.75(73) Гринберг З. Империя Jay Z: Как парень с улицы попал в список Forbes. – К.: Форс Україна .2017. – 240 с.

792.2(477) Вергеліс О. Українська драма: Епізоди. – К.: Радуга, 2016. – 455 с.

Релігія. Філософія. Психологія

159.922:316 Седих К.В. Психологія сімї: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2017. – 192 с.

159.922.6 Савчин М.В. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: Аадемія, 2017. – 368 с.

159.922.7 Дем’яненко А.Б. Роль батька в психічному розвитку дитини: Практична психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 112 с.

159.922.7 Максименко Д.С. Гра – ключ до душі дитини. Гармонізація відносин дитини з навколишнім світом: Практична психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 240 с.

159.922.7 Максименко Д.С. Мовленнєвий і психічний розвиток дітей раннього віку: Практична психологія. – К.: ЦУентр учбової літератури, 2018. – 192 с.

159.922.72 Максименко Д.С. Розвиток розумової діяльності дітей дошкільного віку: Практична психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 240 с.

159.922.76 Максименко Д.С. Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров’я: Практична психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 120 с.

159.923.2 Троцкий Д. Пока я-не-я. Практическое руководство по трансформации судьбы / Д.Троцкий. – К.: Форс Украина, 2018. – 256 с.

159.928 Дементьєва К.Г. Психологія обдарованої людини: методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів психологів. – К.: «КНТ», 2018. – 82 с.

159.964 Диспенза Д. Ефект плацебо: коли розум стає матерією / Пер. з англ. – К.: Форс Україна, 2017. – 368 с.

159.964 Диспенза Д. Керуй своєю підсвідомістю. Зміни власне життя. – К.: Форс Україна, 2017. – 368 с.

159.964.2 Жижек С. Погляд навскіс. Вступ до теорії Жака Лакана через популярну культуру / Пер. з англ.. – К.: Комубук, 2018. – 320 с.

159.97:615 Слободян С.В. Как исцелиться от психологических травм:фобии, утраты, разочарования. – К.: СВАРОГ, 2017. – 224 с.

161/162(075) Кислюк К.В. Логіка: конспект лекцій. – К.: Кондор, 2018. – 92 с.

172(100) Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: навчальний посібник з етикету для студентів. – Суми: Університетська книга, 2018. – 222 с.

2-1(477) Кралюк П.М. Історія релігієзнавства в Україні: навчальний підручник. – К.: КНТ, 2018. – 160 с.

271-33:159 Корнаракис И. Тарсо, Христа ради юродивая. – Ахтырка: Свято-Троицкий монастырь, 2018. – 192 с.

316.346 Гендер і сексуальність: Хрестоматія / Пер. з англ.. – Суми: Університетська книга, 2018. – 140 с.

Яхно Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів: Навчальний посібник. – К., 2018. – 186 с.

316.485 Чалдини Р. Психология согласия. – К.: Форс Україна, 2017. – 400 с.

373.2.015 Максименко Д.С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казко терапія, ізотерапія, музикотерапія: Практична психологія. - К.: Центр учбової літератури, 2018. – 240 с.

Художня література

Алексієвич С. Останні свідки: Соло для дитячого голосу. – К.: Дух і Літера, 2016. – 368 с.

Альєнде І. Японський коханець: Роман. – Львів: Вид-во Анетти Антоненко, 2017. – 248 с.

Андрейчикова О. Таємне понеділкування: Оповідання . – К.: Форс Україна, 2017. – 224 с.

Багряний І. Тигролови: Роман. – К.: Знання, 2018. – 256 с.

Бах Р. Джонатан Лівінгстон, мартин / Пер. з англ. – К.: Вид. група КМ-БУКС, 2017. – 128 с.

Бережко-Камінська Ю. Пошепки і вголос: Поезія . – К.: Український письменник, 2017. – 240 с.

Болава А. У темряву: Роман / Пер. з чес. – К.: Знання, 2017. – 239 с.

Бондар В.В. Візит ввічливості: Повість-спомин. – Біла Церква: Буква, 2016. – 72с.

Бондаренко С.Г. Письменники про україно-російську війну: публіцистичні роздуми. – Біла Церква, 2016. – 72 с.

Бронте Е. Буремний перевал: Роман / Пер. з англ. – К.: Знання, 2018. – 414 с.

Бротіган Р. Генерал Конфедерації з Біг-Сура: Роман / Пер. з англ.. – К.: Комубук, 2018. – 232 с.

Вайльд О. Портрет Доріана Грея: Роман / Пер. з англ.. – К.: Знання, 2018. – 254 с.

Вайтхед К. Підземна залізниця: Роман / Пер. з англ. / Колсон Вайтхед . – К.: Форс Україна, 2017. – 304 с.

Веллс Г. Чарівна крамниця та інші оповідання / Пер. з англ.. – К.: Знання, 2017. – 287 с.

Веллс Г. Невидимець; Машина часу: Романи / Пер. з англ.. – К.: Знання, 2017. – 223 с.

Верн Ж. Пятнадцятирічний капітан: Роман / Пер. з фран. – К.: Знання, 2018. – 335 с.

Винничук Ю.П. Аптекар: Роман. – К.: Довженко-Букс, 2017. – 318 с.

Винничук Ю.П. Діви ночі: Пригодницька повість. – К.: Довженко-Букс, 2017. – 314 с.

Винничук Ю.П. Лютеція: Роман. – Х.: Фоліо, 2017. – 314 с.

Вишня О. Мисливські усмішки. – К.: Знання, 2017. – 255 с.

Вовчок М. Інститутка; Народні оповідання: Вибрані твори. – К.: Знання, 2017. – 239 с.

Войнович В. Малиновий пелікан: Роман /Пер. з рос. – Х.: Фоліо, 2016. – 252 с.

Вулф В. До маяка: Роман / Пер. з англ.. – К.: Знання, 2017. – 239 с.

Гавел В. Промови та есеї / Пер. з чес.- К.: Вид.дім Комора, 2016. – 144 с.

Герасимюк В.Д. Кров і легіт: Вибрані вірші. – Чернівці: Букрек, 2017. – 320 с.

Гоуї Г. Бункер. Ілюзія / Пер. з англ. / Гью Гоуї. – К.: Форс Україна, 2018. – 496 с.

Гридін С. Сапери: Повість. – К.: Академія, 2017. – 192 с.

Гровецький М. Троль: Роман / Пер. з словацьк. – К.: Знання, 2018. – 159 с.

Дашвар Л. Покров: Роман. – Х.: Клуб Сімейного дозвілля, 2018. – 384 с.

Дереш Л. Спустошення: Роман. – Львів: Вид-во Анетти Антоненко, 2017. – 376 с.

Дзвінка Т. Фотограф: Новели. – К.: Вид-во Алатон, 2017. – 176 с.

Дік Ф.К. Убік: Роман / Пер. з англ. – К.: Комубук, 2018. – 304 с.

Дойл А. Пригоди Шерлока Холмса / Пер. з англ. – К.: Знання, 2017. – 191 с.

Дочинець М. Матфей. Книга, написана сухим пером: Роман. – Мукачево: Карпатська вежа, 2016. – 352 с.

Дочинець М. Синій зошит: Аркуші днів світящих. – Мукачево: Карпатська вежа, 2016. –184 с.

Драч І. Сатирикон: Поезії. – Х.: Фоліо, 2017. – 415 с.

Драч І. Криниця для спраглих. Кіно: Кіносценарії. – Х.: Фоліо, 2017. – 587 с.

Дяченко М. та С. Віта Ностра: Роман. – К.: Довженко БУКС, 2017. – 380 с.

Дяченко М. та С. Зло не має влади: Роман. – Харків: Фоліо, 2017. – 316 с.

Дяченко М. та С. Ключ від Королівства: Роман. – Харків: Фоліо, 2017. – 316 с.

Дяченко М. та С. Королівська обіцянка: Роман. – Х.: Фоліо, 2017. – 284 с.

Дяченко М. та С. Магам можна все: Роман. – К.: Довженко-БУКС, 2017. – 347 с.

Дяченко М. та С. Страта: Фантастичний роман. – Х.: Фоліо, 2017. – 349 с.

Дяченко М та С. Темний світ. Рівновага: Романи. – Харків: Фоліо, 2017. – 283 с.

Жадан С. Інтернат: Роман. – Чернівці, 2017. – 336 с.

Жикол А. Знак бекара: Поезії. – Х.: Майдан, 2017. – 158 с.

Жолдак Б. Лицарі фортуни: Кіноповість. – Біла Церква: Буква, 2016. – 158 с.

Ібсен Г. Ляльковий дім; Дика качка: Пєси / Пер. з норв. – К.: Знання, 2018. – 207 с.

Ірвінг В. Легенда про Сонну Балку та інші історії / Пер. з англ. – К.: Знання, 2017. – 191 с.

Ісаченко Л.М. Смак води і віскі. – Чернівці: Букрек, 2017. – 224 с.

Калитко К. Земля загублених, або Маленькі страшні казки: Оповідання. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2017. – 224 с.

Канг Х. Вегетаріанка: Роман / Пер. з англ. – К.: Вид. група КМ-БУКС, 2017. – 176 с.

Кафка Ф. Перетворення: Вибрані оповідання / Пер. з нім. – К.: Знання, 2017. – 287 с.

Керман П. Оранжевый – хит сезона. Как я провела год в женской тюрьме. – К.: Форс Украъна, 2017. – 480 с.

Келлі М. Бузкові дівчата: Роман. – К.: Нора-Друк, 2017. – 544 с.

Кідрук М. Любов і піраньї: Роман. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 288 с.

Кідрук М. Зазирни у мої сни: Роман. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 528 с.

Кононович Л. Чигиринський сотник: Роман. – Х.: Ранок, 2016. – 528 с.

Коробчук П.П. Священна книга оповідань. – К.: ТОВ Вид. дім Освіта, 2017. – 220 с.

Куліш П.О. Маруся Богуславка: Поема. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 248 с.

Куліш П. О. Чорна рада: Роман. – К.: Знання, 2018. – 206 с.

Курков А. Шенгенська історія: Роман / Пер. з рос. – Харків: Фоліо, 2017. – 715 с.

Лойко С. Рейс: Роман. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 432 с.

Мартін Дж. Гра престолів: Роман. / Пер. з англ.– К.: Вид. група КМ-БУКС, 2017. -800 с.

Мартін Дж. Буря мечів: Роман / Пер. з англ. – К.: Вид. група КМ-БУКС, 2016. – 1152 с.

Мартін Дж. Бенкет круків: Роман / Пер. з англ. - К.: Вид. група КМ-БУКС, 2016. – 832 с.

Матту Ю. Багалія: Повісті. – Біла Церква: Час змін інформ, 2018. – 104 с.

Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? Роман. – К.: Знання, 2018. – 431 с.

Нечуй-Левицький І. Кайдашева сімя: Повість. – К.: Знання, 2018. – 223 с.

Низовий І. Ніхто наді мною не пан: Вибрані твори. – К.: Український пріоритет, 2017. – 384 с.

Нотомб А. Подив і тремтіння: Роман / Пер. з фран.- Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. – 128 с.

Остін Д. Чуття і чуттєвість / Пер. з англ. – К.: Знання, 2018. – 431 с.

Положій Є. П’ять секунд, п’ять днів: Роман. – К.: Нора-Друк, 2016. – 176 с.

Прах В. Кавярня: Роман / Вячеслав Прах. – К.: Форс Україна, 2018. – 192 с.

Прус Б. Катеринка: Оповідання і новели / Пер. з польс. – К.: Знання, 2017. – 301 с.

Ренд А. Атлант розправив плечі. Ч. 3. – К.: Наш формат, 2017. – 568 с.

Ружевич Т. Між двома картотеками: Вибрані драми / Пер. з польс. – Львіь: Видавництво Анетти Антоненко, 2017. – 244 с.

Роллинс Д. Седьмая казнь: Роман. – К.: Форс Україна, 2017. – 464 с

Сафалді Е. Чекай удома, коли повернуся: Роман / Пер. з азерб. – К.: Форс Україна, 2018. – 288 с.

Свіфт Д. Мандри до різних віддалених країн світу Лемюеля Гуллівера / Пер. з англ. – К.: Знання, 2016. – 271 с.

Сєнцов О. Купіть книгу – вона смішна: Науково-популярний роман / Пер. з рос. – Харків: Фоліо, 2016 . – 220 с.

Симоненко В. Вино з троянд: Вибрані твори. – К.: Знання, 2017. – 207 с.

Скіфія-2017. Літо: Літературно-художній альманах. – Канів: «Скоянка часу», 2017. – 311 с.

Скрябін К. Я, Шонік і Шпіцберген: Роман. – Харків: Фоліо, 2017. – 122 с.

Славич І. Мара: Роман / Пер. з рум. – К.: Знання, 2017. – 255 с.

Сміт А. Як бути двома: Роман/ Пер. з англ.. – Х.: Ранок , 2018. – 336 с.

Собчук В.М. Серце троянди: Вірші. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 56 с.

Сосьє Ж. Дощило птахами: Роман / Пер. з фран. – Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2017. – 160 с.

Стефаник В. Камінний хрест: Вибрані твори. – К.: Знання, 2017. – 239 с.

Стівенсон Р. Острів скарбів: Роман / Пер. з англ. – К.: Знання, 2018. – 223 с.

Таран Л. Крила Магдалини: Казки, притчі, оповідання. – Чернівці: Букрек, 2017. – 232 с.

Троккі А. Молодий Адам: Роман / Пер. з англ. – К.: Комубук, 2018. – 232 с.

Тютюнник Г. Климко: Повість, оповідання. – К.: Знання, 2017. – 287 с.

Тютюнник Г. Чудасія: Повісті та оповідання. – К.: Знання, 2017. – 238 с.

Ульяненко О. Син тіні: Роман. – Харків: Бібколектор, 2017. – 282 с.

Флобер Г. Пані Боварі: побут провінції: Роман / Пер. з фран. – К.: Знання, 2017. – 383 с.

Фрай М. Скриня мерця: Роман . – К.: Форс Україна, 2017. – 384 с.

Фрай М. Чужак: Роман / Пер. з рос. / Макс Фрай. – К.: Форс Україна, 2017. – 608 с.

Франко І.Я. Захар Беркут; Сойчине крило. – К.: Знання, 2018. – 239 с.

Чапек К. Оповідання з другої кишені/ Пер. з чес. – К.: Знання, 2017. – 191 с.

Шекспір В. Гамлет, принц данський: Трагедія / Пер. з англ. – К.: Знання, 2017. – 207 с.

Шинкарук С.В. Чому я не стану президентом: Оповідання / Пер. з рос. – К.: «Радуга», 2017. – 326 с.

Шолом-Алейхем. Тев’є-молочник: П’єса / Пер. з ідіш . – К.: Знання, 2017. – 223 с.

Шубін Н. Риба всередині нас. Мандрівка 3.5 мільярдною історією людського тіла: Роман / Пер. з англ.. – К.: Комубук, 2018. – 280 с.

Юрсенар М. Андріанові спогади: Роман / Пер. з фран. – К.: Журнал «Радуга», 2017. – 232 с.

Ягелло Й. Тирамісу з полуницями: Роман / Пер. з польс. – Львів: Урбіно, 2017. – 296 с.

Кiлькiсть переглядiв: 167