Нові надходження до фонду бібліотеки

Щороку 9 листопада ми відзначаємо День української писемності та мови.


/Files/images/den_pisemnost/013.jpg Український орфографічний словник: Орфографічний словник української мови: Близько 143000 слів/Уклад.: М.М.Пещак та ін. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Довіра, 2004. – 1006 с.

Академічний орфографічний словник відображає лексику української літературної мови у тому стані, якого вона набула на початок ХХІ століття. Зріс обсяг словника – порівняно з попереднім він збільшився на 18 тис. слів.

Словник містить близько 143000 одиниць у нормативному написанні згідно з чинним правописом, з наголосами та необхідною граматичною інформацією.

Як нормативний довідковий посібник словник розрахований на найширшого користувача: викладачів, студентів, учнів та вчителів, службовців, ділових людей, учених, письменників, журналістів тощо.


/Files/images/den_pisemnost/014.jpg Мова – не калька: словник української мови / Т.Береза, І.Зубрицька, Ю.Зелений. – Львів: Апріорі, 2016. – 664.

Сучасний словник гарної української мови «Мова – не калька» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців. У Словнику опрацьовано понад 20000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця.

Призначений для шанувальників української мови, яким не байдужа доля рідної мови, культури й словесності.


/Files/images/den_pisemnost/011.jpg Новий тлумачний словник української мови у 4-х т. / Укл. В.В.Яременко, О.М.Сліпушко. – К.: «Аконіт», 2000.

Видання містить 200000 слів, найуживаніших у сьогоденному мовленні.

До Словника включено і протлумачено побутову, ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід’ємною частиною національного лексичного фонду.

Словник надасть потрібну мовну допомогу діловим людям, державним службовцям, військовикам, усім, хто поглиблює знання рідної мови або вивчає українську як іноземну.

Тлумачення слів і їх значеннєвих нюансів досягається значним розширенням синонімічних рядів, з яких завжди можна вибрати єдино правильне і потрібне у відповідному контексті слово, а також введенням до словника питомо українських слів, які тривалий час вилучалися зі словників як «застарілі», «маловживані», «розмовні» і замінялися або кальками з російської, або чужомовними словами.

Тисячі нововведених синонімів та ілюстративний матеріал із творів українських класиків надають Новому тлумачному словникові української мови характеру книги для захопливого самодостатнього читання.


/Files/images/den_pisemnost/010.jpg Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. – 3-те вид., виправ і доповнен. – К.: Алерта, 2012. – 696 с.

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі.

Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів, наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого.

Книга необхідна для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, тих, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні.

/Files/images/den_pisemnost/012.jpg

Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів. – К.: Либідь, 2012. – 360 с.

У виданні містяться спостереження над традиційними й новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо вибору найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. Наводяться способи відтворення українських та іншомовних топонімів, антропонімів, етнонімів як окремих лексичних одиниць та як складників фразеологізмів. Розділ «Роздуми й коментарі» відбиває різні етапи становлення української мови як державної та функціонування її в незалежній Україні. Для науковців, редакторів, лекторів, журналістів, викладачів, студентів, широкого загалу читачів.


У найближчі дні наша держава відзначає такі важливі пам'ятні дати:

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.

6 листопада – 75-та річниця визволення Києва військами Першого Українського фронту від фашистських окупантів.


/Files/images/vv_vyna/008.jpg Україна в Другій світовій війні: погляд ХХІ століття. Історичні нариси. У двох книгах./ За ред. О.Є.Лисенко та ін. – К.: Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2011.

У виданні висвітлюється широке коло питань одного з найбільш драматичних періодів історії України – періоду Другої світової війни. На основі критичного аналізу вже опублікованих матеріалів і нових масивів джерел, більшість з яких вперше вводиться до наукового обігу, подається сучасне бачення мобілізаційних і режимних заходів радянського керівництва, стратегічних і фронтових операцій на території України, політики німецької окупаційної влади, повсякденного життя цивільного населення в умовах нацистського режиму, боротьби партизанів та підпільників у тилу нацистських окупантів, діяльності самостійних інституцій, становища військовополонених, суспільно-політичних та соціокультурних процесів воєнної доби, стану радянської економіки в роки війни та у відбудовний період, з’ясовуються також долі жертв нацистських переслідувань, демографічні втрати українського народу в роки війни.


/Files/images/vv_vyna/007.jpg Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні / авт.-укладач О.Соколенко. – К.: Об’єднання «Всесвіт», 2012.- 1429с.

Наукове громадсько-політичне видання, на сторінках якого розміщені архівні та інформаційні матеріали з Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г.С.Пшеничного, а також світлини, фотодокументи та історико-статистичні довідки, надані обласними архівами України та Комісією у справах колишніх партизанів Другої світової війни при Верховній Раді України, що розповідають про партизанський рух на території нашої держави в роки Другої світової війни. Зокрема, світлини з архіву Комісії у справах колишніх партизанів публікуються вперше.

У книзі на ст. 363-429 подається матеріал про партизанський рух на території Київської області та м. Києва в 1941-1943 роках.

На ст. 396, 400, 425-427 розміщені світлини керівників та членів підпільних організацій на території Приірпіння, зокрема В.Ф.Малишкіна, Ф.Д.Зубкова, В.Й.Нацевича, М.К.Рябка, І.С.Ситника, П.І.Тригубова, В.Є.Педяша, М.В.Білостоцької, Н.О.Білостоцької, С.О.Білостоцького, В.Ю.Терехова, М.О.Махової, О.В.Горійчука, М.Лященкова, Ф.В.Находова, О.Д.Попова, О.С.Зубка, В.В.Горака, К.З.Філіповської, В.Ф. Філіповської.

На ст. 383, 1049, 1059, 1264, 1265, 1271-1275 подаються також відомості про нашого земляка, письменника, Героя Радянського Союзу Збанацького Юрія Оліферовича,який був одним з організаторів партизанського руху на території Чернігівської області, а після війни проживав у селищі Ворзель.

Автор-укладач даної книги, Соколенко Олександр Гарольдович, – наш земляк, краєзнавець, директор ворзельського Музею історії та культури «Уваровський дім».


/Files/images/vv_vyna/006.jpg Вінок безсмертя: Книга-меморіал. – К.: Політвидав України, 1987. – 578 с.: Іл.

У книзі-меморіалі зроблено першу спробу звести воєдино та увічнити в пам’яті народу села Української РСР, знищені разом з населенням фашистськими загарбниками. Документальні оповіді, свідчення очевидців трагедії, документи вітчизняних архівів, матеріали з «трофейного досьє» викривають людиноненависницьку сутність нацизму, показують всенародний розмах партизанської боротьби, висвітлюють процес відродження.

На ст. 351–388 йдеться про 17 сіл Київської області, знищених загарбниками в ті страхітливі роки.


Книга пам’яті України: Київська область. Т.3. – К.: Видавництво «Молодь», 1995. – 750 с./Files/images/vv_vyna/005.jpg

Книга Пам’яті – унікальне історико-меморіальне восьмитомне видання, перша спроба назвати поіменно всіх воїнів, які загинули під час Другої світової війни. Книга матиме юридичний статус, всі записи в ній підкріплюються відповідними документами або обґрунтованими свідченнями.

У 3-му томі на ст. 730 –749 йдеться про наших земляків, жителів міста Ірпеня, селищ Бучі, Ворзеля, Гостомеля та Коцюбинського, які брали участь у Другій світовій війні. Місцеве населення піднялося на боротьбу з ворогом, вже у перші дні війни понад 300 жителів стали на захист Батьківщини і вступили до лав Червоної Армії. У книзі подано історичні факти боротьби та поіменний список загиблих військовослужбовців, партизанів і підпільників, народних ополченців, бійців винищувальних загонів, а в окремих випадках і цивільних осіб, які загинули в бою, померли від ран чи пропали безвісти. Меморіальний список увічнює 283 чол. – жителів Ірпеня, 96 чол. – селища Буча, 37 чол. – Ворзеля, 100 чол. – Гостомеля, 43 чол. – Коцюбинського.


Книга скорботи України: Київська область. Т.2. Ред. колегія: голова М.М.Урупа. – К.: Видавництво «Молодь», 2005. – 391 с./Files/images/vv_vyna/004.jpg

На честь 60-ї річниці Перемоги було випущено чотири томи «Книги скорботи України» Київської області. Тут поіменно увічнено пам’ять жертв війни 1941-1945 років – як військових, так і мирних жителів.

У 2-му томі на ст. 105 – 110 надано списки наших земляків, жителів різної вікової категорії, розстріляних та закатованих німецько-фашистськими загарбниками: у місті Ірпені – 21 чол., у селищі Буча – 17 чол., у Ворзелі – 23 чол., у Гостомелі – 16 чол., у Коцюбинському – 12 чол.

«Книга скорботи України» має юридичний статус, усі записи в ній підкріплюються відповідними документами або обґрунтованими свідченнями, вона є своєрідним продовженням «Книги пам’яті України».


/Files/images/vv_vyna/003.jpgЗвитяжці. Київська область: Книга пам’яті України. Т.7. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016 – 766 с.

Спеціальне десятитомне видання «Звитяжці» увічнює пам’ять ветеранів війни, які повернулися живими із фронтів, почали відбудовувати народне господарство країни, продовжують жити по даний час або вже померли. Видання має за мету зберегти для нинішнього і майбутніх поколінь імена тих, кому пощастило вижити у жорстокій борні. У сьомому томі на ст. 19 – 131 поіменно мовиться про наших земляків, які на час написання тут проживали чи померли: жителів Ірпеня – 627 чол., селища Ворзель – 263 чол., Гостомеля – 229 чол., та Коцюбинського – 142 чол. Стисло викладено їхні біографічні дані.

Даним виданням завершено повний меморіальний цикл, присвячений людям, які на собі відчули жахіття Другої світової війни.

/Files/images/vv_vyna/002.jpg Ворзельське підпілля: маловідомі сторінки війни. – Ворзель: видавництво СПД Соколенко О.Г., 2008.– 210 с. – іл. 106.

Книгу створено на основі досліджень неопублікованих матеріалів Державного архіву Київської області та зібраних авторами спогадів ветеранів-підпільників про діяльність підпільної організації селища Ворзель. Архівні фонди показують дійсну картину та масштаб діяльності ворзельських патріотів і відкривають справжні імена активістів, які утворювали підпілля, імена яких були забуті.


/Files/images/vv_vyna/001.jpg Бійці вогняного тилу / М.Журавель. – К.: Видавництво «Молодь», 1964. – 167с.

Дане видання – хвилююча розповідь колишньої партизанки М.Журавель про діяльність партійно-комсомольського підпілля «Арсеналець» та партизанського загону імені МЮДу на Київщині буремного 1943 року.

Авторка є свідком жахливих подій війни, тому вона називає справжні імена людей, з яким її звела доля під час боротьби, а також розповідає про документальні події в Києві та області. Зокрема, на ст. 117 – 131 у розділі «В Ірпені» М.Журавель висвітлює діяльність партизанських загонів на території міста Ірпеня, селищ Ворзеля, Бучі, Гостомеля.


14 жовтня – День Українського козацтва та День захисника України.


Українське козацтво: мала енциклопедія/Files/images/002.jpg

Ред. Ф. Г. Турченко та ін. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2012. – 568 с.

Видання комплексно представляє читачеві один з найяскравіших феноменів вітчизняної історії – українське козацтво.

Мала енциклопедія містить 1376 статті, у яких відображено обставини виникнення і становлення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарську діяльність, побут, звичаї та духовність, міжнародні контакти. Серія біографічних статей розповідає про найвидатніші постаті козацької історії, про вітчизняних та зарубіжних державних діячів, дипломатів, учених, письменників і митців, об’єктом уваги яких було козацтво.


/Files/images/006.jpg

Гетьмани України-Русі

Т. Чухліб – Донецьк: ТОВ «ВКФ БАО», 2012. – 304 с.

У виданні змальовано тридцять три історичних портрети найвідоміших володарів гетьманської булави давньої України-Русі: Дмитра Байди-Вишневецького, Петра Конашевича-Сагайдачного, Івана Виговського, Івана Мазепи, Кирила Розумовського, Семена Палія та інших.

Читач має змогу познайомиться зі сповненими пригод і випробувань біографіями козацьких ватажків, дізнатися багато цікавих фактів з особистого життя гетьманів, довідатися про їхню роль на військовий та політичний арені.


/Files/images/012.jpg Реєстр усього Війська Запорозького після Зборівського договору з королем польським Яном Казимиром складений 1649 року, жовтня 16 дня й виданий по достеменному виданню О.М.Бодянським

К.: МСП «Козаки», 1994. – 2011 с.

«Реєстр» – є справжнім документом, що визначає число полків, які на той час були в Україні: Чигиринський, Черкаський, Канівський, Корсанський. У книзі подається перелік усіх прізвищ козаків війська Запорозького.

Сам документ було передано з архіву російського генерала, любителя російської та слов’янської історії й старовини, таємного радника і сенатора варшавських департаментів, Андрія Яковича Стороженка 1857 року.


/Files/images/004.jpg Страна казаков

Ред. Г.Я.Сергиенко; сост. А. А. Олейников – К.: ООО "Журнал "Радуга", 2004. 217 с.

Збірник спогадів сучасників і документів про події в Україні в першій половині ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Видання продовжує серію "Історія України в історичних дослідженнях, документах і спогадах сучасників", почату в січні 2004 р. виданням монографії Н.І.Костомарова "Богдан Хмельницький". Містить архівні документальні матеріали про події 1648 – 1654 рр. в України.


/Files/images/001.jpg

Україна-Европа: хронология развития 1500 – 1800

Т. 4. Сост. В. А. Зубанов и др. – К.: КРИОН, 2009. – 612 с.

У 4-му томі енциклопедичного 5-титомного видання висвітлюється у хронологічній послідовності історичний розвиток України і Європи з 1500 до 1800 рр. Цікаві факти та барвисті ілюстрації допоможуть дізнатися про історію України, зокрема, козацької доби, в контексті історії європейських країн. Історичні події співвіднесені з європейськими державами у сучасних кордонах.


/Files/images/005.jpg Тема козацтва у творчості наших земляків


Лицарі булави

Шудря М. – К.: Велес, 2008. – 284 с.

Історичні розвідки автора, Заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка про українських гетьманів, їхній родовід, освіту, вдачу, місця народження та поховання. Подано цікаві маловідомі факти з життя славних синів України, також розміщено покажчики з основними відомостями про воєначальників Запорозької Січі, гетьманів, військових і політичних діячів інших країн.

Микола Шудря – кінодраматург, письменник, журналіст, сценарист, перекладач, лауреат Національної премії України ім. Т.Шевченка (1991), заслужений діяч мистецтв України. Проживав з родиною в Ірпені з 1958 до 1998 року по вул. Садовій, 72.


/Files/images/003.jpg

Засвіт встали козаченьки

В. Собчук – К.: Прометей, 2018. – 128 с.

Роман у новелах, у якому історія козацької епохи України переплітається з сучасністю, колишнім козацьким містечком Гостомелем. Розповідається про історію давнього Гостомеля, починаючи з сивої давнини, писемні джерела про те, що містечко належало двом козацьким ватажкам, на початку 16 ст. Семену Полозу, який уклав перший козацький реєстр, а в кінці 17 ст. – Семену Палію, який підняв повстання проти Речі Посполитої, й по суті, був гетьманом без булави Правобережної України протягом двох десятирічь.

Собчук Валентин Миколайович (нар. 1964) – поет, прозаїк, журналіст, лауреат літературної премії ім. Антоновичів. Проживає в Ірпені по вул. Северинівській, 56.


/Files/images/007.jpg

Лицар Дикого Поля. Петро Калнишевський

Кулиняк Д. І. – К.: ТОВ ВПЦ «Літопис-ХХ», 2012. – 208 с.

Книга є своєрідним підсумком багатолітніх пошуків і досліджень автора про останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського, канонізованого Українською православною церквою влітку 2008 року. Кулиняк Д.І. висвітлює 112-літній життєвий шлях останнього кошового, який у віці 84 років був засуджений до тюремного ув’язнення на Соловках терміном на 25 років, і відбував його в особливо суворих умовах. Цей незламний січовик є уособленням цілого століття української історії.

Данило Кулиняк – відомий український поет, прозаїк, журналіст, публіцист, історик і еколог, член Національної спілки письменників (1987), лауреат багатоьх літературних премій. Проживав у Ірпені по вулиці Калініна (нині – вул.Кулиняка) з 1990 по 2016 рік.


Слава Україні! Героям слава!


/Files/images/008.jpg

Аеропорт. Головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали

С. Лойко — К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 374 с.

«Аеропорт» – це не хроніка, не розслідування, не літопис. Це художній вимисел, заснований на реальних фактах. У книзі багато персонажів, багато переплетених драматичних сюжетних ліній. Роман не тільки і не стільки про війну. Він і про любов, про зраду, пристрасть, ненависть, лють, ніжність, відвагу, біль і смерть. Іншими словами, про наше сьогоднішнє та вчорашнє життя.


/Files/images/011.jpg

АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви

Авт. пр. та укл. І.Штогрін та ін. – Харків.: «Харківська книжкова фабрика «Глобус», 2016. – 354 с.

У річницю виходу «кіборгів» із руїн Донецького аеропорту Радіо Свобода і видавництво «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля» презентували книжку «АД-242. Історія мужності, братерства і самопожертви». Понад 60 інтерв’ю оборонців летовища і десятки ексклюзивних фото з місця подій, а ще коментарі військових та експертів з безпеки з України, Канади, США і Росії – усе це під обкладинкою непростої, але дуже важливої і правдивої книжки.

«Залізо не витримувало, а ми стояли, бо за нами – країна, наші близькі. І ніхто аеропорт не здав. Там просто вже не було за що триматися» – кіборг Микола Миньо.


/Files/images/009.jpg

Люди Донбасса. Жизнь сначала

В. Миронова – Харьков: Бибколлектор, 2016. – 175 с.

Книга про переселенців з Донбасу, людей, які не скаржаться, не вимагають і не ниють. Вони хочуть будувати нову Україну, заради якої підтримували майдани в Києві та Донецьку, допомагали українським військовим і прагнули напоумити людей, які повірили ворожій пропаганді.

Перед нами 31 розповідь про позитивних, сильних людей, які не лише добиваються самореалізації за непростих обставин, але і прагнуть допомагати іншим. Адже й автор книги належить саме до таких людей.


/Files/images/010.jpg

Широкинська операція. Спогади учасників наступу

Полк «Азов»; – Київ – Маріуполь – Мена: «Домінант», 2016. – 72 с.

Прес-службою «Азова» для книги було зібрано спогади багатьох учасників операції, всю інформацію про загиблих товаришів. У виданні йдеться про одну з небагатьох успішних операцій українського війська під час війни на Донбас 2015 року, де полк «Азов» майже власними силами, героїзмом молодих воїнів звільнив 5 населених пунктів за 5 днів і відвів вогонь від мирного Маріуполя.

Книга-фотоальбом розповідає від першої особи про пережите учасниками тих подій та ілюструє ці події живими фотографіями.Скрябін. Проза

Скрябін, Кузьма.

Проза/ К. Скрябін; худож. оформл. Л.Вировець. – Харків: Фоліо, 2016. – 380с.

Кузьма Скрябін (справжнє ім’я Андрій Кузьменко) народився в місті Самбір Львівської області 17 серпня 1968 року. Закінчив музичну школу за класом фортепіано. 1989 року записав першу пісню у складі музичної групи «Скрябін». З того часу став відомим як співак, автор музики і текстів багатьох десятків пісень, а також ще і як талановитий письменник.

До цього видання включено усі прозові твори відомого музиканта, в яких якнайкраще розкрився його оригінальний, приправлений іскрометним гумором, письменницький талант.


/Files/images/58469bbd45989.jpeg

Моісєєнко, Ігор

/ І.Моісеєнко – К.: Дніпро, 2016. – 176 с.

Автор книги не тільки вперше сформулював та емпірично обґрунтував дієву Українську національну Ідею, але й пропонує шляхом внесення в Конституцію України та утвердження окремим Законом у стислі строки сприяти тому, аби кожен громадянин України відчув її благотворний вплив.


/Files/images/І_Лильо_Львівська_кухня-копия.png

Лильо, Ігор Миколайович.

Львівська кухня/ І.Лильо; передм. В.Поліщука; худож. оформл. Л.А.Бейгер. – Харків: Факт, 2016. – 256с.:іл.

Львівска кухня як складова частина галицької — це напрочуд дивна суміш української, польської, єврейської, вірменської традицій, яку акуратні та педантичні австрійці приправили запаморочливими ароматами Середземномор’я і впорядкували та класифікували. Тому ця кухня неповторна. Але, попри свою витонченість та оригінальність, львівська кухня і далі намагається опиратись на місцеві продукти, традиції та історичну пам’ять. А це викликає велику повагу. Книжка лише на перший погляд присвячена кухні. Насправді вона набагато цікавіша і змістовніша. Відомий знавець міста Лева Ігор Лильо поєднав історії з життя відомих людей давнього Львова та Галичини з характерними саме для їхнього характеру рецептами страв. А рецепти ці передавалися у львівських родинах з покоління в покоління, і сучасні господині охоче їх використовують.


/Files/images/1034645.jpg

Загребельний, Михайло Павлович.

Богдан Ступка / М. П. Загребельний.–Х. : Бібколектор, 2016.–128 с.

Річард III і король Лір, гетьман Мазепа і Тев’є-молочник, Леонід Брежнєв і Тарас Бульба… Це лише невеликий перелік ролей, які зіграв у театрі й кіно Богдан Ступка (1941–2012)– видатний український актор, лауреат багатьох премій, народний артист УРСР (1980) та СРСР (1991), Герой України (2011), кавалер ордена Ярослава Мудрого V ступеня. У Голлівуді його порівнюють з Робертом де Ніро й Аль Пачіно. В Польщі й Росії вважають своєю зіркою, феноменом, який народжується раз на століття, на що Богдан Сильвестрович відповідав: «Я – український актор! Я собі працюю, а люди називають те феноменом. Треба працювати і чесно ставитися до роботи. Вийти на сцену і зіграти найкраще за всіх…».


/Files/images/volkovvovchycover.jpg

Волков, Олексій.

Вовчий місяць: роман/ О.Волков – К.: Нора-Друк, 2016. – 464 с. – (Серія «Морок»).

Герой роману «Вовчий місяць», колишній вчитель історії, під Новий рік в глушині українських лісів відкопує унікальну знахідку. В цей же час один з найвпливовіших магнатів Південної Америки таємно вирушає в Україну, де на момент його приїзду скоєно кривавий резонансний злочин – масовий розстріл людей. Не пов'язані, на перший погляд, між собою події стають основою карколомного сюжету, де головний герой змушений протистояти цілому світу. Проти нього безжальна корумпована система, готова в будь-який момент знищити непокірну людину, яка, ніби скабка на гладенькій дошці, заважає усім. Чи можливо перемогти в такій ситуації?

Герої книжок Олексія Волкова завжди борються до останнього, а читачу пропонується пережити ще одну непересічну гостросюжетну історію, яку майстерно змоделював неперевершений маєстро українського детективу.


/Files/images/zabuzhko_1_0.jpg

Забужко, Оксана.

«І знову я влізаю в танк»: Вибрані тексти 2012 – 2016рр.: статті, ессе, інтерв’ю, спогади/О.Забужко; іл. В.Гавриша. – К.: Комора, 2016. – 415.

Нова збірка актуальної публіцистики відомої письменниці – це книга для тих, хто не уникає чесних відповідей на нагальні питання і не переймається викликами, які ставить перед українцями сьогодення. Тут ідеться про химери «поневоленого розуму» та про нові маски й форми, яких набуває в епоху мас-медіа давня війна, про пошук героїв, про знакові постаті й тексти, а зрештою про те, як гідність і спротив нав’язаним правилам гри дають нову надію європейській цивілізації. Це ексклюзивний репортаж із гарячих точок інформаційного фронту, де триває боротьба з забуттям і байдужістю, які мало не коштували нам держави.


/Files/images/447425_8208755.jpg

Винничук, Юрій

Мальва Ланда: роман/ Ю.П.Винничук; худож. оформл. О.М.Іванова. – Харків: Фоліо, 2016. – 604с.

Значний за розміром й багатий на літературні досягнення роман «Мальва Ланда» став квінтесенцією безмежної фантазії Юрія Винничука, його сміливого гумору та спокусливого еротизму. Цей твір насичений дивовижними персонажами, сюрреалістичними мареннями та хвилюючими поворотами сюжету. Дія його відбувається на фантазійній сміттярці, яка населена симпатичними потворами — клаками, жарівляками, дротяними удавами, привидами, русалками; там є Море Борщів і там подають каву по-сміттярському... Але не все так смішно. Написаний на початку 1990-х, цей роман видався на диво сучасним. Ось рядки з нього: «... — Свобода, за яку не пролили жодної краплі крові, не має вартости. Її не можна оцінити. — Чи мало крові пролили досі; — спитав князь. — Ту кров пролили інші покоління... Потрібна свіжа кров... Війна очищуюча і об’єднуюча, війна, як дощ після посухи, скропить націю кров’ю і злютує її в один міцний кулак. Схід і Захід повинні стати одним цілим...». Чи міг хтось уявити, що ці слова виявляться пророчими.


/Files/images/Без названия.jpg

Борхес, Хорхе Луїс.

Вигадані історії/ Х.Л.Борхес; перекл. з ісп. В.Шовкун. – К.: КМ, 2016. – 192с.

Хорхе Луїс Борхес відомий і як поет, і як прозаїк. За свій вагомий внесок у літературу він був пошанований премією Сервантеса – найпрестижнішою літературною нагородою в іспаномовних країнах. Лаконічні прозаїчні фантазії або пригодницькі й детективні історії цього уславленого аргентинського письменника часто маскують роздуми про серйозні проблеми.

"Вигадані історії" вперше опубліковано у 1940 році. До збірки увійшли оповідання, що їх між собою пов'язують теми – сни, лабіринти, бібліотеки, дзеркала, вигадані письменники, філософія і релігія.Береза, Тарас./Files/images/images (2).jpg

Мова – не калька: словник української мови/ Т.Береза, І.Зубрицька, Ю.Зелений. – Л.: Апріорі, 2016. – 664с.

Сучасний словник гарної української мови «Мова - не калька»розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців. У словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця.
Призначений для найширшого кола шанувальників української мови: викладачів, студентів, учнів і вчителів, урядовців, ділових людей, учених, письменників, перекладачів, журналістів, працівників редакцій і видавництв тощо, одне слово, для всіх, кому небайдужа доля рідної мови, культури й словесності.


/Files/images/images (1).jpg

Альєнде, Ісабель.

Оповідки Єви Луни/ І.Альєнде; перекл. з ісп. С.Борщевський. – Л.: Вид-цтво Анетти Антоненко, 2016. – 256с.

Вперше в Україні виходить книжка сучасної чилійської письменниці Ісабель Альєнде, за якою давно закріпилося неофіційне звання “Габріеля Гарсії Маркеса у спідниці”. Серед письменницького доробку – 20 книжок; переклади на 35 мов; понад 65 млн. примірників по всьому світу; 50 міжнародних літературних нагород у 15 країнах. Двадцять три її оповідки – це історії кохання й зради, честі та безчестя, дружби й ворожнечі. Це історії різних людей, об’єднані багатою уявою, образною мовою та дотепністю відомої письменниці, якій, як і її героїні, новітній Шахразаді на ім’я Ева Луна, не загрожує немилість найвимогливішого читача.


/Files/images/nov_nadh2doc/ph_1_k16425.jpg

Українка, Леся. Листи. 1876-1897 / Л.Українка; упоряд. В.А.Прокіп (Савчук); передм. В.П.Агеєвої. — К.: Комора, 2016.

З ким товаришувала Лариса Косач, ким захоплювалася і з кого кпила, що читала, де бувала, чим журилася і про що мріяла, як народжувалися задуми її творів… Із листів, написаних до рідних, близького оточення і «товаришів по зброї», перед нами постає молода, енергійна, блискуче освічена українська аристократка, яка активно відстоює свої погляди, творить нові смисли і змінює світ. Уперше опублікований без вилучень, зі збереженням авторського правопису, епістолярій Лесі Українки відкриває читачам можливість по-новому побачити одну з найяскравіших постатей української культури межі XIX-XX століть.


/Files/images/nov_nadh2doc/68241953.jpg

Стражний Олександр. Менталітет Майдану: Хроніка подій — свідчення очевидців. Нове видання / О.Стражний. — К.: Видавництво «Дніпро», 2016

У цій книзі подано огляд подій, що відбувалися в Україні в листопаді 2013 – лютому 2014 років. Ретроспектива Революції Гідності розгортається на фоні голосів її учасників, а також на тлі аналізу схожих революцій в інших країнах світу. Розгляд, зроблений не просто учасником Руху спротиву, але й психіатром, надає фактам неочікуване осмислення. Менталітет Майдану виведено в динаміці і суперечностях — він, як організм, зароджується, дорослішає, усвідомлює себе і, в решті решт, діє. Аналізуючи поведінку учасників руху спротиву і пересічних громадян, що підтримали або не підтримали Майдан, автор робить висновки про те, які саме риси української ментальності під час екстремальної ситуації виявили себе найбільшою мірою, а які залишилися «незадіяними». Завершується книга підсумком, яким чином змінилося світосприйняття українців після Майдану, і що може чекати на Україну в майбутньому.


/Files/images/nov_nadh2doc/Dyplomatychna_istoriya_Ukrayiny.jpg

Слабченко Євген. Дипломатична історія України / Є. Слабченко; упорядник Ірина Матяш. – К. : Видавництво «Кліо», 2016.

Є. А. Слабченко – український громадський діяч в еміграції, кінорежисер, кінооператор, колекціонер бібліотечних і архівних зібрань, відомий у світовому кіномистецтві як Ежен Деслав (8.12.1899–10.09.1966).

У праці висвітлено історію України як суверенної держави від Київської Русі до Української Народної Республіки через процес боротьби за незалежність шляхом як дипломатичних зусиль, так і збройної боротьби, її роль як регіонального і міжнародного гравця, налагодження контактів з іншими країнами та організацію дипломатичної служби. Особливість тексту полягає в популярному стилі викладу, підкресленій демонстрації відданості автора українській ідеї, героїзації подвигів козацтва, інтересі до питань дипломатичного протоколу, висвітленні української історії через дипломатичні акції.


/Files/images/nov_nadh2doc/12a5e4d75fdc5aa6f7b61e4347156c0b.jpg

Почепцов Георгій. Сучасні інформаційні війни. Вид. 2-ге, доповнене/ Г.Почепцов. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016.

Сьогодні, коли кожна людина, а особливо – телеглядач, стикається з проявами інформаційної війни, конче необхідно навчитися відрізняти правду від брехні, а ще як уберегти себе від чужих інформаційних впливів в умовах інформаційного конфлікту.

У книжці Георгія Почепцова, відомого фахівця в галузі інформаційної війни, системно викладено історію виникнення і розвитку методології інформаційних воєн та розкрито різницю між американською, британською і російською моделями. Вперше вводиться поняття смислової війни, розглядається її роль в сучасному світі.


/Files/images/nov_nadh2doc/dd16d8f96ad4f33b1bc85f93b7783b70.jpg

Несбьо Ю. Поліція: Роман / Ю.Несбьо; пер. з англ. М.М.Козлової; худож.-оформ. Д.О.Самійленко. — Х.: Фоліо, 2016

Офіцера поліції знаходять мертвим на місці давнього вбивства, у розслідуванні якого він брав участь. Коли те саме трапляється з двома іншими поліцейськими, стає зрозуміло, що це не випадковість. До того ж ці давні справи не було розкрито. Нові вбивства скоєно з жахливою жорстокістю, а у поліції немає жодних припущень. І що найгірше: вони втратили свого кращого слідчого — Харрі Холе, який пішов з поліції, щоб викладати у Поліцейській академії... ( Десятий роман циклу «Харрі Холе»)


/Files/images/nov_nadh2doc/155.jpg

Наш Дімаров: Статті. Інтерв’ю. Спогади. Листи. Присвяти. Вид. 2-ге, випр. / Упоряд. Є.Дімарова. — К.: Фенікс, 2016

Книга містить рецензії, спогади дружини письменника Євдокії Дімарової та його друзів, листи, статті та розвідки відомих літературних критиків, літературознавців, присвячені творчості цього видатного українського письменника, а також присвяти його шанувальників.


/Files/images/nov_nadh2doc/main_img.jpg

Лойко Сергій. Аеропорт. Головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали / С.Лойко. — К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016

«Аеропорт» – це не хроніка, не розслідування, не літопис. Це художній вимисел, заснований на реальних фактах. У книзі багато персонажів, багато переплетених драматичних сюжетних ліній. Роман не тільки і не стільки про війну. Він і про любов, про зраду, пристрасть, ненависть, лють, ніжність, відвагу, біль і смерть. Іншими словами, про наше сьогоднішнє й учорашнє життя.


/Files/images/nov_nadh2doc/img007_1_32.jpg

Есаулов Олександр. Антилюди: Роман / О.Есаулов. — Вінниця, Теза, 2016. — 188,[2]с.

Ні, це не відчуття помсти. Відчуття самозбереження? Сьогодні він убив чужих дітей, а взавтра вб’є моїх? Це вже ближче, але все ж таки не те. Ні… Я прислухався, вдивлявся в себе і намагався зрозуміти, що примушує мене взяти до рук «сватюшку» й позбавити життя іншу людину. Може, відчуття справедливості? Око за око, зуб за зуб? А може, все разом? Життя за життя? Не знаю… Не знаю! Не знаю!!! Але такі люди не мають права на життя!Тому що вони не люди! Вони - антилюди!


/Files/images/nov_nadh2doc/kostenko_cover.jpg

Дзюба Іван. «Гармонія крізь тугу дисонансів…» /І.Дзюба, Л.Костенко, О.Пахльовська. — К.: Либідь, 2016

Це книжка про письменника в Часі - і про Час у житті й творчості письменника. Перед читачем розгортається ніби писаний на окремих аркушах літопис долі Ліни Костенко - і долі країни в часи тоталітарної системи та в період боротьби за Незалежність, захисту її здобутків. Глобальні історичні події перетинаються зі щасливими й сумними моментами родинного життя, драматичні передчуття й іронічні коментарі переплітаються, голоси рідних і друзів творять поліфонію, яка з хаосу дисонансів вичакловує гармонію, світло, любов.


/Files/images/nov_nadh2doc/патерик.jpeg

Авдєєнко, Віктор. Київський патерик. 17 непростих питань української історії / В.Авдєєнко. – Х.: «Орбіта», 2016.

Ким насправді були літописні поляни? Хто автор «Слова о полку Ігоревім»? Куди поділися хозари і звідки взялися козаки? Чи можна було уникнути татаро-монгольського ярма? Чи мала шанси Україна стати державою за Богдана Хмельницького і Михайла Грушевського? Про все це – і не тільки – докладно і захоплююче розповідає історик, журналіст, письменник Віктор Авдєєнко, висуваючи часом зовсім несподівані версії історичних фактів.


Толкачов, Олексій. /Files/images/rzne/омріяна Україна.jpg

Омріяна Україна: ключ до майбутнього / О.Толкачов. — К.: Видавництво «Самміт-Книга», 2016.

Омріяна Україна - це ідеальний образ нашої країни в майбутньому. Це взірець, це дороговказ, це мрія, яка здатна змінити хід історії.

Яка вона? На це питання Олексій Толкачов дає сміливі, влучні і, водночас, лаконічні відповіді.

В легкій публіцистичній формі відбувається кристалізація Української Мрії. Водночас, визначаються основні цінності майбутнього, які забезпечують втілення Мрії в реальність. Автор також змальовує трансформації, які мають відбутися, торкається проблем нової ідентичності України, її глобальної місії у світі майбутнього.


Майдан (Р)еволюція духу МАЙДАН.(Р)ЕВОЛЮЦІЯ ДУХУ: Мистецько-культурологічний проект / Автор і куратор Антін Мухарський. — К.: НАШ ФОРМАТ, 2015. — 312с.: іл. — 3000 прим.

Видання розраховане на коло читачів, яким цікава контраверсійна точка зору на українську історію, політику і культуру. Великий повно кольоровий альманах і книга – це калейдоскоп, в якому зібрані відверті й критичні погляди на Українську революцію 2013-14 рр., емоції без купюр і деталі, що залишились за кадром медіа. Це все є частиною масштабного мистецько-культурологічного проекту, до якого також входить однойменний документальний фільм, присвячений подвигам рядових бійців, волонтерів, медиків і громадських активістів Майдану. Публічні інтелектуали, громадські діячі, філософи, історики, письменники, художники, герої й очевидці революційних днів української історії в щоденниках, есе й ексклюзивних інтерв’ю розповіли про темний і світлий бік Майдану, версії причин і наслідків, «білих плям» і таємничих збігів у подіях листопада-лютого 2014 року.


Куява, Жанна. Гордієві жінки Куява Жанна

Гордієві жінки: Роман / Ж.Куява; передм. В.Гранецької. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 288с. — 5500 прим.

Три сестри, Софія, Лія і Мія, багато років живуть на віддаленому хуторі. Їхні найближчі родичі, дід Гордій і бабуся Устя, померли, ще раніше померла їхня мати Марія, яку дівчата майже не знали. Про неї в будинку нагадує «червона» кімната, повна маків – на картинах, рушниках, у книжках… Три сестри не ставлять зайвих питань і взагалі мало спілкуються одна з одною – так їх виховав дід Гордій. Живуть як живеться, та настає день, коли священна для них «червона» кімната відкриває неймовірні родинні таємниці. І Гордієві жінки наважуються нарешті круто змінити своє життя…


до булави треба голови Олександр Мороз Мороз, Олександр.

До булави треба голови/ О.О.Мороз — К.: Парламентське видавництво, 2016. — 592с.

Чому в Україні живеться не так, як годилося б? Що є причиною не кращої дійсності? Що слід зробити для необхідних змін? Відповіді на ці питання дає автор, пропонуючи небайдужому читачеві аналітичні матеріали, коментарі, інтерв’ю, репліки. Упродовж років незалежності переконання автора в потребі соціальної справедливості не змінювалися, він послідовно відстоює той європейський вибір України, який вона повинна забезпечити в себе сама. Ключові для того теми: зміст і дотримання Конституції, зміна системи влади, збереження у власності народу землі, гарантії прав і свобод людини… Це не просто бачення автора, це його політична позиція, предмет його боротьби, власне, суть його життя.


Григорчук, Мирослав. /Files/images/rzne/україна моя гордість і моя біль.jpg

Україна: моя гордість і мій біль: Філософсько-правове есе / М.Григорчук. — Городок: Видавництво «БЕДРИХІВ КРАЙ», 2016.—266с.

Філософсько-правове есе розповідає читачам про те, що саме чекає Україну в майбутньому, про роль українців у політичному житті держави, про сутність внутрішніх і міжнародних конфліктів України.

Використовуючи філософський, політичний та економічний досвід інших держав, автор показує реальний стан теперішньої соціально-економічної ситуації в Україні. Сучасний стан світосприймання українцями досить деформований, в першу чергу, через вплив конкретних обставин і умов. Тому одне із основних завдань цього видання – допомогти читачам розібратися із багатьма питаннями, що стосуються минулого, теперішнього і майбутнього нашої держави.


/Files/images/nov_nadh2doc/aeroport.jpg Лойко С. Аеропорт : роман . – К.: Брайт Букс, 2015.- 344 с.

«Аеропорт» – це не хроніка, не розслідування, не літопис. Це художній вимисел, заснований на реальних фактах. У книзі багато персонажів, багато переплетених драматичних сюжетних ліній. Роман не тільки і не стільки про війну. Він і про любов, про зраду, пристрасть, ненависть, лють, ніжність, відвагу, біль і смерть. Іншими словами, про наше сьогоднішнє й учорашнє життя.

Дія роману починається в Аеропорті й розгортається похвилинно протягом останніх п’яти днів понад 240-денної облоги. Хоча роман заснований на реальних фактах, усі персонажі – плід художнього вимислу, як і назва Аеропорту.Маленький український гарнізон Аеропорту денно й нощно відбиває атаки супротивника, який значно переважає його у живій силі й техніці. Але тут, у цьому зруйнованому до підвалин Аеропорті, підступні й жорстокі вороги зіштовхуються з чимось неочікуваним і неймовірним. Із кіборгами. Вороги самі так назвали захисників Аеропорту за їхню нелюдську живучість та впертість приречених. Кіборги, своєю чергою, ворогів прозвали орками.


/Files/images/nov_nadh2doc/ilikeUkraine_cover_.jpg

Я like Україну! Я люблю Україну. Збірка оповідань. Укладачі Брати Капранови. — К. : Нора-Друк, 2016. — 400 с.

Незалежній Україні — 25 років. Але боротьба за Незалежність триває — і на полі бою, і в головах українців. Українські письменники стали до лав бійців одними з перших — спочатку в інформаційному просторі, а дехто й потім зі зброєю в руках.

До цієї збірки увійшли твори 25 письменників, які люблять Україну — кожен свою і кожен по-своєму, і саме про цю любов вони пишуть. Двоє з авторів збірки — Артем Чех та Геннадій Молчанов — свою любов до України довели зі зброєю в руках на східному фронті, а один — Андрій Миронюк — загинув за неї у Донецькому аеропорту.


/Files/images/nov_nadh2doc/10kniga_10.jpg

Дзюба І.М. «Гармонія крізь тугу дисонансів…» / Іван Дзюба, Ліна Костенко, Оксана Пахльовська. – К.: Либідь, 2016. – 584 с.

Це книжка про письменника в Часі - і про Час у житті й творчості письменника. Перед читачем розгортається ніби писаний на окремих аркушах літопис долі Ліни Костенко - і долі країни в часи тоталітарної системи та в період боротьби за Незалежність, захисту її здобутків. Глобальні історичні події перетинаються зі щасливими й сумними моментами родинного життя, драматичні передчуття й іронічні коментарі переплітаються, голоси рідних і друзів творять поліфонію, яка з хаосу дисонансів вичакловує гармонію, світло, любов.


/Files/images/кільце на древі.png Панченко, Володимир.

Кільця на древі / В.Панченко. — К.: ТОВ «Видавництво "Кліо"», 2015. — 560с.

До нової книги літературознавця Володимира Панченка увійшли дослідження, що висвітлюють несподівані аспекти інтелектуальних біографій та творчості Лесі Українки, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Юрія Яновського, Леоніда Первомайського, Ліни Костенко, Миколи Холодного, Юрія Андруховича… Автора цікавить складна (часом навіть химерна!) «геометрія» кілець на древі літератури, на древі індивідуальної творчості, на древі пізнання літератури, – і саме вона визначає наскрізний сюжет книги.

Видання адресовано не тільки фахівцям-філологам, а й усім, хто цікавиться складним «рельєфом» історії української літератури ХІХ-ХХ століть.


/Files/images/время собирать камни.jpg Палатник, Михаил

Время собирать камни/ М.Палатник. – Б.М.: Ин-тут Перспективных исследований, 2015. – 346с.

Евреи – не народ, а духовная общность, вставшая под знамена первопроходца Авраама. Группа, принявшая на себя роль посредника между народами земли и Высшей силой, Природой или Творцом. Как развивалась методика Авраама? Что происходило с евреями, пытавшимися убежать от своей миссии? Что стоит за антисемитизмом? Об этих вопросах с вами будут говорить еврейские мудрецы и каббалисты всех поколений.

Книга основана на первоисточниках и исторических материалах и дает ответ на главный, вечно актуальный вопрос: что делать? Как "не пропасть поодиночке" и, наоборот, вытащить себя и весь мир в пространство нового, светлого и счастливого существования.


/Files/images/Моя дорога птаха.jpg Кузьменко, Ольга.

Моя дорога птаха. Мамина книжка / О.Кузьменко. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. — 46с.: іл.

«Моя дорога птаха» - це книга, в якій пульсує суцільна емоція, живий нерв. Вона умовно розділена на три частини - своєрідний фотоальбом як обрамлення до маминої розповіді про Андрія Кузьменка, його казка «Тарасик, тролейбус і святий Миколай» і підбірка текстів його пісень. Але насправді це слова, які мама просто не могла не сказати про свого сина, про свою найдорожчу птаху, про те, яким він був і яким завжди буде для неї.


/Files/images/вогняна зима.jpg Кокотюха, Андрій.

Вогняна зима: гостросюжетний роман / А.Кокотюха; передм. Ю.Луценка. – Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 352с.

Ще вчора кожен громадянин України мав своє життя, у якому, здавалося, не було місця для подвигу. Але прийшла вогняна зима 2013-2014-го, і тисячі українців опинилися у вирі Революції Гідності - та по різні боки барикад. Успішний бізнесмен Стогов стає активістом Автомайдану. Продавщиця з косметичного магазину Алла тепер волонтерка. Студент на прізвисько Птаха виходить із віртуального світу і робить "коктейлі Молотова". Тітушка Сірий не має переконань, аби платили. А Олег, боєць "Беркуту", готовий карати "майданутих" навіть задарма... Ми бачимо Майдан їхніми очима. Бачимо - і затамовуємо подих. Бо тут все справжнє - і життя, і кохання, і ненависть. І смерть. А ще - відчайдушна віра, що кінець кінцем усе буде добре...


/Files/images/у дорозі.jpg Керуак, Джек.

У дорозі: роман / Д.Керуак; пер. з англ. М.М.Козловой; худож.-оформл. Д.О.Самойленко. — Харків: Фоліо, 2015. — 478с. — (Карта світу).

"У дорозі" називають "ліричним романом мандрів". Його герої - люди дороги, ті самі хіпстери, бітники, які жили духом свободи і насолоди. Їхні цінності - це шлях з одного кінця країни в інший, джаз (модний у той час "боп"), кохання, а точніше секс, випивка, травка і нічні бесіди-одкровення. Кожне нове покоління знаходило у бітниках щось своє, і головний герой роману, скалозуб, бабій і п'яниця Дін Моріарті, і сьогодні мандрує на своєму деренчливому "мустанзі" дорогою, яка ніколи не скінчиться...


Журавель, Константин Николаевич./Files/images/советы.png

Советы сельського доктора 5. Здоровье на «перемену погоды» / К.Н.Журавель, В.Г.Тринус. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2015. – 248с.: ил.

Книги серии «Советы сельского Доктора» изданы по заказу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины по программе «Украинская книга» на украинском, английском, французском и русском языках. Пятая книга серии посвящена людям, зависимым от смены метеорологических условий. Информация изложена в стиле художественного произведения. Читается легко, воспринимается доступно и с интересом. Для широкого круга читателей.


/Files/images/невідома Україна.jpg Горовий, Анатолій.

Забутий митрополит Сильвестр Косов / А.Горовий. — К.: Наш час, 2015. — 160с., 16арк. кол.

XVII століття. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний робить відчайдушну спробу перетворити свавільників-козаків на рушійну силу українства, опору православ'я. Задля цієї мети він дбав не лише про об'єднання різних верств народу, а й про належну освіту та розвиток культури.

По його смерті цю ідею перейняв знаний митрополит Петро Могила. А соратником став його учень, а потому і спадкоємець митрополичої кафедри Сильвестр Косов - патріот, який надихав Богдана Хмельницького вести війну не за чергові козацькі привілеї, а за державність, намагався протистояти Переяславським трактатам і втраті Київською митрополією своїх прав. Ця обставина і спричинила замовчування цієї непересічної постаті впродовж багатьох століть. Та нині прийшов час "збирати каміння" і повернути ім'я славного сина українського та білоруського народів Сильвестра Косова.


/Files/images/київ.jpg Гирич, Ігор Борисович.

Київ: люди і будинки / І.Б.Гирич. — К.: Либідь, 2015. — 432с.: іл.

Вигадлива мандрівка нашою столицею репрезентує калейдоскоп визначних осіб і прикметних під історико-мистецьким оглядом будівель. Акцентовано на внескові у формування українського обличчя Києва тих постатей, хто боронив самобутнє місто від великодержавної культурної експансії. Завдяки висвітленню історичної взаємодії спільноти («люди» ) і урбанізованого простору («будинки»)видатні імена вписано в неповторний київський ландшафт, що унаочнено безліччю оригінальних світлин.


/Files/images/19d97647ef5c4ec194168949a2a95287.jpg Волонтери. Мобілізація добра: збірка. Міст. авт.:Г.Вдовиченко, К.Бабкіна, Л.Денисенко, І.Карпа, І.Славинська, Г.Шиян, І.Роздобудько, А.Любка, М.Кідрук, С.Жадан / Укл. і передм. І.Карпи. — Харків: Видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015.— 256с.

Люди для людей! Під цим девізом працюють сотні волонтерів у зоні АТО. Сповнені болю та обурення, віри та гіркоти, суму та надії історії про тих, хто, забувши про спочинок, допомагає біженцям і бійцям АТО, ризикуючи власним життям намагається зберегти чуже. До книжки увійшли твори відомих українських авторів: С. Жадана, І. Карпи, М. Кідрука, Г. Вдовиченко, Л. Денисенко, І. Роздобудько, І. Славинської, Г. Шиян, А. Любки, К. Бабкіної.


Щербак, Юрій. Повернення блудного сина: оповідання і повість

Щербак, Юрій.
Повернення блудного сина: оповідання і повість / Ю.Щербак. — К.: Ярославів Вал, 2015. — 576с. — (Серія «БУкЛіТ»).
ISBN 978-617-605-046-9

"Повернення блудного сина" - це найповніша книга вибраних творів Юрія Щербака. Його урбаністична проза, присвячена складній етичній проблематиці, почасти соціально гостра, переткана примхливими алюзіями й асоціаціями, позначена неконвенціональними прийомами ведення повістування.Це проза для вдумливого читача, який не байдужий до проблем сучасності.


Шкляр В. Чорне Сонце Шкляр В.
Чорне Сонце: Збірка / Василь Шкляр. худ. М.Пащук — Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. — 304с.: іл. — 16000 прим.
ISBN 978-966-14-9633-9

Василь Шкляр - один з найвідоміших сучасних письменників української спільноти. Кілька років тому його роман «Чорний Ворон», присвячений боротьбі повстанців у двадцятих роках минулого століття, буквально підірвав вітчизняний книжковий ринок. «Чорне Сонце» прочитати варто кожному, для кого слово «патріотизм» – не пустий звук. Це книга про буремні події на сході України очима бійців полку «Азов». До збірки, крім "Чорного Сонця", увійшли твори "Танець під чортову дудку", "Ворон - птах нетутешній", "Останній шанс Захара Скоробагатько", "Високі гори в Ялті", "Цілком таємні історії".


Лис, Володимир. Камінь посеред саду

Лис, Володимир.
Камінь посеред саду: Роман / В. Лис. — Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. — 256с. — 11000 прим.
ISBN 978-966-14-9248-5

Жив собі звичайний чоловік, до міри успішний, до міри щасливий... Але в житті, мабуть, кожного настає мить, коли розумієш, що все летить шкереберть. І те, що здавалося міцним і справжнім, виявляється марнотою — робота, родина, кохання... Та годі — чи кохав ти взагалі по-справжньому?! Що це? Криза середнього віку? Поклик власної душі, яку ти давно занедбав? У житті Андрія Трояна настав саме такий момент. Коли треба вирішити, хто ти, де ти й куди йдеш...Можна довго заплющувати очі та робити вигляд, ніби нічого особливого не відбувається. А можна нарешті наважитися й підняти таємничий камінь із саду своєї душі. Чи вийде це в Андрія? А у вас?


Дочинець, Мирослав. Карби і скарби. Посвіт карпатського світу Дочинець, Мирослав.
Карби і скарби. Посвіт карпатського світу / М.Дочинець — Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. — 288с. — 15000 прим.
ISBN 978-966-14-9260-7

Твори Мирослава Дочинця знають і люблять по всьому світу! На сторінках своїх книжок він шукає відповіді на одвічні питання, що близькі кожному: хто ми, для чого прийшли в цей світ, куди йдемо. Ви доторкнетеся до споконвічної мудрості українського народу, яку зберігають Карпатські гори, віднайдете ту одвічну гармонію, що є основою нашого існування на землі.
Ця книга — неспішна дружня оповідь про відчуте й спостережене, пережите й побачене. Мозаїка образів підкуповує своєю щирістю, простотою й мудрістю, захоплює й не відпускає, навіть коли перегорнена остання сторінка.


Закордонець Л.О. Клич совісті

Закордонець Л.О.
Клич совісті: Роман / Л.Закордонець. – Ірпінь: ТОВ «Контекст Україна», 2016. – 153с. – 500прим.
ISBN 978-617-7356-05-8

Події, описані в романі, мали місце в кінці другого і на початку третього тисячоліття. Автор із зрозумілих міркувань змінив прізвища більшості героїв та назви населених пунктів, в яких вони жили, діяли, а дехто живе і діє понині. Це перший художній твір в українській літературі, який проливає світло на долю одного із відомих курортів України. Але порядки, специфіка, взаємостосунки мало чим відрізняються від інших курортів.


Бадрак Валентин. Как преодолеть личную трагедию

Бадрак Валентин.
Как преодолеть личную трагедию / Валентин Бадрак; худож.-оформ. Д.А.Самойленко. – Харьков: Фолио, 2015. – 249с. – 1500 экз.
ISBN 978-966-03-7025-8

Новая книга Валентина Бадрака ориентирована на людей, оказавшихся в зоне кризиса, чем бы он ни был вызван:тяжелой болезнью, катастрофой, личной трагедией. Материал формируется по правилам разработанной автором гений-терапии. Читателю предоставляется шанс, изучив опыт Альбера Камю, Зигумнта Фрейда, матери Терезы, Валентина Дикуля, Фриды Кало, Ричарда Баха и других неординарных людей, преодолевших жестокие обстоятельства, освоить систему нестандартных навыков, переломить ситуацию, доказав на практике слова Ролло Мэя, одного из героев этой книги: "С судьбой нельзя не считаться, мы не можем просто стереть ее или заменить чем-то другим. Но мы можем выбирать, как отвечать нашей судьбе, используя дарованные нам способности".


Алан Глінн. Кривава земля.

Глінн Алан.
Кривава земля: роман. – Харків: Фоліо, 2015. – 478 с.

Чи міг собі уявити молодий журналіст Джиммі Гілрой, до чого призведе його розслідування, беручись за написання книжки про зірку таблоїдів Сюзі Монаген, яка загинула в авіакастрофі три роки тому?.. Хто стоїть за катастрофою гелікоптера і кого насправді хотіли позбутися, видавши влаштовану аварію за нещасний випадок? Боротьба за африканські ресурси, пожадливість та злочинність великих корпорацій, продажність політиків - людей, що обіймають високі посади, проте не мають ніяких моральних принципів іі вкрай погано усвідомлюють потенційні та реальні нааслідки своїх дій, - такі теми порушує Алан Ґлінн у своєму гостросюжетному романі "Кривава земля".


.

Камерич Меліна.
Туфлі до вручення «Оскара»: повість. – Харьків: Фоліо, 2015. – 186с.

О’Генрі колись написав, що для повноти життя людина повинна пережити бідність, любов та війну. У книжці «Туфлі до вручення “Оскара”» усе це є в достатній кількості, тож її можна вважати експрес-курсом із пізнання життя. Український переклад Меліни Камерич — перший на східно­слов’ян­ських теренах. Так само вперше до українського читача приходить Боснія і Герцеговина — «маленька горда країна», де співіснують важке воєнне минуле, складне політичне теперішнє, страшенно цікава культура і досвід великої людяності та сили духу. «Туфлі до вручення “Оскара”» — книжка національна і жіноча, й водночас достатньо міцна для великого світу. У цій книзі багато пошуків ідентичності та ще більше любові. Вона схожа на дихання. Вона належить до тих книжок, після яких уже не будеш таким, як раніше.


Брати Капранови. Мальована історія Незалежності України.

Брати Капранови.
Мальована історія Незалежності України. – К.: Гамазин, 2013. – 80с.

Незалежність не впала з неба – державницька традиція живе на наших землях зі скіфських часів і фактично не переривалася до 1991-го. Короткий і зрозумілий виклад подій минулого разом із мальованими історіями дозволить читачам легко зорієнтуватися у такому складному питанні, як походження Української держави та боротьба за її встановлення, а пантеон героїв дасть приклад для наслідування.

Історія – це не набір фактів і дат. Це безперервний процес, який не зупиняється ані на мить. Той, хто розуміє його, зможе зробити вірний вибір сьогодні. Це – книжка для дорослих і дітей, для батьків, які хочуть, щоб їхні нащадки виросли українцями.


Кері Пітер. Магія сліз

Кері Пітер.
Магія сліз: роман. – Харьків: Фоліо, 2015. – 350с.

Сльози — це єдине, що залишається Кетрін Ґеріґ, співробітниці лондонського музею Свінберн, після того, як несподівано помирає її коханий Метью. Від горя й божевілля її рятує щоденник Генрі Брендлінґа — бізнесмена, який жив півтора століття тому. Син Генрі, Персі, важко хворий і врятувати його може... ні, не чудодійні ліки, а механічний птах, зображення якого так потішило Персі. Заради сина Генрі кидає все і вирушає до Німеччини, де його оточує світ чудакуватих годинникарів, дивовижних казкарів і підмайстрів, яким підвладні таємниці устрою Всесвіту. У підсумку «розслідування», яке веде Кетрін за допомогою щоденників Генрі, призводить до несподіваних результатів.


Кокотюха Андрій Анатолійович. Адвокат із Личаківської.

Кокотюха Андрій Анатолійович.
Адвокат із Личаківської: роман. – Харьків: Фоліо, 2015. – 283с.

Ретрокнига «Адвокат із Личаківської» переносить читача на початок ХХ століття, а саме 1908 рік та розповідає про молодого киянина Клима Кошового, який дивом вирвався з тюрми й тікає від переслідувань царської влади до Львова. Але й тут його заарештовує поліція - біля трупа відомого адвоката Євгена Сойки. Покійний мав у місті сумнівних друзів та могутніх ворогів. Самогубство - чи вбивство? Пошуки істини водять Кошового темними лабіринтами львівських вулиць.

Правда приголомшить Кошового та його нового відданого друга Йозефа Шацького. Й назавжди змінить долю загадкової та впливової красуні Магди Богданович...


Кокотюха Андрій Анатолійович. Привид із Валової.

Кокотюха Андрій Анатолійович.
Привид із Валової: роман. – Харьків: Фоліо, 2015. – 285с.

«Привид з Валової» - друга книжка серії «Ретророман». Події відбуваються у Львові, на дворі 1909 рік. Страшна та дивна смерть сталася у місті в будинку де за повір’ями блукає привид Чорної пані та збирає всі душі, що їй трапляться. В цій книзі можна знайти не тільки захоплюючий сюжет, а й історію однієї з культурних столиць нашої України.
Початок ХХ століття, 1909 рік. Успішний київський адвокат Клим Кошовий від переслідувань царської охранки тікає до Львова, де стає лише скромним помічником старого нотаря. Його нудні злиденні будні порушує візит комісара кримінальної поліції: у кишені трупа, знайденого у будинку на вулиці Валовій, виявили візитівку Клима. Сам чоловік загинув за досить дивних обставин, хоча офіційно це нещасний випадок. І така смерть на Валовій — не перша. У гонитві за привидом Кошовий та його відданий друг Йозеф Шацький змушені зануритися у львівські нетрі та спуститися на міське дно. Ризикуючи життям, вони таки дізнаються правду про привида.


Кокотюха Андрій Анатолійович. Іван Кожедуб

Кокотюха Андрій Анатолійович.
Іван Кожедуб: роман. – Харьків: ПЕТ, 2015. – 128с.

Іван Микитович Кожедуб - військовий льотчик, визнаний кращим асом авіації союзників у Другій світовій війні. На його рахунку 330 бойових вильотів, 120 повітряних боїв, 62 збитих літаки противника. Як найрезультативніший льотчик-винищувач був тричі удостоєний звання Героя Радянського Союзу.

Після війни Кожедуб - командир авіадивізії (разом з якою брав участь у війні в Кореї), маршал авіації, займав відповідальні посади в ВВС. Ім'я цього видатного льотчика-винищувача увійшло в історію світової авіації.


Коляда І. та інші. Микола Лисенко

Коляда І. та інші.
Микола Лисенко. – Харьків: ПЕТ, 2015. – 128с.

Видатний піаніст, хоровий диригент, композитор Микола Лисенко (1842–1912) здобув блискучу освіту – закінчив природознавчий факультет Київського університету, потім захистив кандидатську дисертацію з біології, і йому пророкували блискучу кар’єру вченого. Але він обрав собі інший шлях, пов’язавши своє життя з музикою. Після навчання в Лейпцизькій консерваторії (клас фортепіано) Лисенко став піаністом-віртуозом. Він вчився у Римського-Корсакова в Петербурзькій консерваторії, однак усе своє життя присвятив пропагуванню саме української музики.
А ще він володів неабияким літературним талантом – одним із перших інтерпретував «Кобзаря» Шевченка, написав кілька фольклорних праць і взагалі був людиною високої ерудиції, енциклопедистом і багатогранно обдарованою особистістю. Так що Миколу Лисенка цілком справедливо називають гетьманом української музики.


Кононенко Євгенія. Кат.

Кононенко Євгенія.
Кат: новели. – Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2014. – 124с.

У новій книзі Євгенії Кононенко об’єднано новели й мініатюри, так чи інакше дотичні до теми творчості й книжок. Це не спогади, а специфічний досвід письменниці, яка знає таємниці, як зачинаються, народжуються і живуть власним життям тексти. Як до цього ставляться ті, хто поряд, і ті, хто далеко. Чи справді літературний текст може вбити? І чи може він урятувати? І чи може спасти?

«Кат, палач, цалау, вердуго, шарфрихтер….
Дорога від професійного вбивці до професійного письменника – хвора вигадка чи психологічна істина? Центральний текст книжки Євгенії Кононенко не виключає жодної можливості…»
Професор Ірина Бетко, Вармінсько-Мазурський університет, м.Ольштин, Польща


Литовченки Тимур і Олена. Фатальна помилка.

Литовченки Тимур і Олена.
Фатальна помилка: авантюрно-історичний роман. – Харьків: Фоліо, 2015. – 319с.

Роман «Фатальна помилка» присвячено 355-й річниці Конотопської битви та трагічній загибелі полковника Юрія Немирича — мрійника, романтика, авантюриста, українського інтелектуала XVII століття, відомого благодійника, адепта європейського вибору. Адже ще 355 років тому Україна мала цілком реальний шанс стати справжньою, як для XVII століття, європейською державою — незалежною, міцною і прогресивною. Державою православною, але без несамовитої азійської дикості Московського царства, з модерновою системою державного управління — на відміну від Речі Посполитої, де сейм міг обрати слабкого безвільного короля і де час від часу наставали періоди безкоролів’я. Проте скористатися такою історичною можливістю не вдалося…


Литовченки Тимур і Олена. Шалені шахи

Литовченки Тимур і Олена.
Шалені шахи: роман. – Харьків: Фоліо, 2015. – 315с.

Що наше життя? Гра!.. Для одних — карколомна шахова партія, для інших — протиборство держав і князівств, владних осіб та спадкоємців величезних станів, католиків та православних.

Настав час розпочинати чергову партію. У великій грі життями, немов живі шахові фігури, зійшлися князі Василь-Костянтин Острозький і Дмитро Сангушко, княгині Беата Костелецька-Острозька і Гальшка Острозька, очільники перших козацьких повстань Криштоф Косинський і Северин Наливайко зі своїм братом Дем’яном, королі Стефан Баторій і Сигізмунд ІІІ Ваза, королева Анна Ягеллонка, полководець Станіслав Жолкевський.


Лірник Сашко. Казки лірника Сашка

Лірник Сашко.
Казки лірника Сашка. – К.: Гамазин, 2014. – 72с.

Традиція телевізійної казки в Україні давня і шанована. Згадайте улюбленця всіх дітей дідуся Панаса... Тепер маємо гідного продовжувача цієї традиції – сучасного, веселого і химерного козака-характерника Лірника Сашка.
Лірник Сашко (Олександр Власюк) – унікальний чоловік. Йому вдалося зробити неймовірне – відродити в Україні зниклий уже жанр розмовної оповіді. Сам він називає його "українська химерна казка".
Пропонуємо до Вашої уваги друкований варіант розповідей відомого казкаря. І його власних, і переказів уже відомих творів, і легенд.


Луків Микола Володимирович. Росте черешня в мам на городі

Луків Микола Володимирович.
Росте черешня в мам на городі: поезія. – К.: Криниця, 2015. – 576с.

Книга "Росте черешня в мами на городі" - своєрідний підсумок творчої праці лауреата багатьох всеукраїнських і міжнародних премій, заслуженого діяча мистецтв України поета Миколи Лукова.

До неї увійшли кращі твори громадянської та інтимної лірики, поезії пейзажо-настроєві й медитативні, переспіви та переклади.


Лущик Петро Михайлович. Тамплієри короля Данила

Лущик Петро Михайлович.
Тамплієри короля Данила: роман. – Харьків: Фоліо, 2014. – 286с.

Дія роману відбувається у ХІІІ столітті. Папа Римський Інокентій ІV відправляє до галицького князя Данила Романовича свого посла. Охороняти важливу особу доручено загону воїнів-тамплієрів на чолі з командором Гійомом де Пардо. Храмовникам доведеться вступити у сутичку не лише з монголами, що захопили руські землі, але й зі своїми одвічними суперниками госпітальєрами і навіть з асасінами.


Мо Янь. Країна вина

Мо Янь.
Країна вина: роман. – Харьків: Фоліо, 2015. – 526с.

"Країна вина" (1993) - роман-символ, який підкорює геніальним бурлеском, гротескими формами й унікальністю авторського стилю. Це своєрідне мораліте, що показує читачеві крізь призму абсурду реалії не тільки сучасного комуністичного Китаю, а й усього світу. "Країна вина" - це листування провінційного літератора-дилетанта Лі Їдоу, винороба за фахом, зі столичним, вінчаним лаврами номінантом на Нобелівську премію Мо Янем. Разом з оповіданнями на рецензію Лі Їдоу посилає своєму поважному наставникові вино та рисову горілку "Маотай" - у порціях, що постійно збільшуються, внаслідок чого кожна нова рецензія стає схвальнішою за попередню, хоча пише він неймовірний треш.


Несбьо Ю. Син.

Несбьо Ю.
Син: роман. – Харьків: Фоліо, 2014. – 574с.

Сонні Лофтус упродовж останніх десяти років відбуває термін за злочини, яких не скоював. В обмін за це він безперебійно отримує героїн. Інші в’язні часто звертаються до нього по розраду чи благословення, оскільки Сонні має серед них реноме напівченця-самітника. Наркоманом він став, коли його батько, офіцер поліції, вчинив самогубство і вже після смерті був визнаний винним у корупції. Сонні перебуває у центрі уваги корумпованого середовища Осло: тюремний персонал, поліція, адвокати, збоченець-капелан – усі зацікавлені в тому, щоб він залишався у в’язниці. Та дізнавшись про деякі, тривалий час приховувані факти щодо свого батька, Сонні вчиняє блискучу втечу і розпочинає полювання на людей, винних у злочинах, за які досі змушений був спокутувати він.


Несбьо Ю. Леопард.

Несбьо Ю.
Леопард: роман. – Харьків: Фоліо, 2015. – 767с.

В Осло з особливою жорстокістю вбито кількох жінок. Убивця – нелюд, він, як леопард, підкрадається до жертви і завдає смертельного удару. У поліції немає жодних версій і підозрюваних. А найголовніше – немає Харрі Холе, який після «справи Сніговика» звільнився й виїхав до Гонконгу, де він намагається забутися з допомогою алкоголю і наркотиків. Та позаяк Харрі – єдиний норвезький детектив, який дійсно знається на серійних убивцях і вже не раз мав з ними справу, поліція вирішує для розслідування цих злочинів повернути його до Норвегії, в Осло, у відділ вбивств…


Околітенко Наталя. Повернення фараонового сина.

Околітенко Наталя.
Повернення фараонового сина : науково-фантастичні повісті та оповідання. – Київ: Пульсари, 2015 – 608 с.

Книга складається з двох частин: перша – дві науково- фантастичні повісті та оповідання є спробою спрогнозувати ті етичні проблеми, що постануть в недалекому майбутньому з відродженням древніх генетичних програм. Зміст другої частини якнайкраще характеризують слова одного з Отців Церкви – великого філософа Аврелія Августина: «Диво не суперечить законам природи, воно суперечить нашим про них уявленням». Якщо все суще виживає завдяки тому, що передбачає хід грядущих подій, то чому дар прозріння дається тільки обраним? Чи можна побачити власне ефірне тіло й за яких обставин? Що таке матеріалізовані примари? На ці та багато інших запитань автор не тільки відповідає, а й пропонує свої гіпотези.


Оксанен Софі. Коли голуби зникли.

Оксанен Софі.
Коли голуби зникли: роман. – Харків: Фоліо, 2015 – 378 с.

Софі Оксанен (нар. 1977 р.) – фінська письменниця з естонським корінням, тому не дивно, що її твори присвячені історії Естонії. Її дебютом став роман «Сталінські корови» (2003), через 5 років був надрукований роман «Очищення».

«Коли голуби зникли» - третій роман письменниці про Естонію, яка пережила у 40-х роках ХХ століття подвійну окупацію – СРСР, нацистської Німеччини і знову СРСР, - а також війну. У центрі оповіді – історія красуні Юдит та її чоловіка Едгара. Пристосовуючись до кожної наступної влади, ставши зрадником і карателем, Едгар служив тим режимам, які знищували естонський народ. Щоб приховати свою співпрацю з фашистами, він підробив уже при Совєтах документи на чуже ім’я, але навіть двадцять років по тому, в 60-ті роки, страх – його вічний супутник.


Оксанен Софі. Очищення

Оксанен Софі.
Очищення: роман. – Харків: Фоліо, 2015 – 317 с.

У своєму наступному романі «Очищення», Оксанен показує нам два покоління: перше покоління живе у довоєнній та воєнній Естонії, друге покоління - покоління внуків - у радянській та пост-радянській Росії.

Стара Алііде Труу живе одна у маленькому селі в Естонії. Вона колишня комуністка, її чоловік був завзятим партійцем, за це їх ненавиділи усі на селі, за це її ненавидять зараз у незалежній Естонії, діти закидають її дім камінням, і у такій атмосфері їй доводиться жити і миритися зі своїм життям. Сестра Алііде була депортована до Сибіру. Яка роль Алііде у депортації сестри? Що рухало нею стати на бік окупантів: ідеологія чи якісь власні мотиви? Та ось до Алііде потрапляє російська дівчинка, яка втікає з проституційного рабства з Німеччини. Ця дівчинка розмовляє естонською, з собою у неї немає нічого крім старої пожовклої фотокартки. Що зображено на фотокартці? Чому дівчинка потрапляє саме до Алііде? Що пов’язує закинуте село в Естонії з дівчинкою з Росії? Чи Алііде піде на зраду і видасть цю дівчинку сутенерам? Чи все-таки є місце в житті на Очищення?


Параджанов Сергій і Україна

Параджанов Сергій і Україна: збірник статей і документів/ Упоряд. І редактор Л.І.Брюховецька. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015 – 288с.

"Сергій Параджанов залишив яскравий слід у світовому кіно. З 1952 по 1973 рік він з невеликими перервами жив в Україні та працював на Київській кіностудії ім. О.Довженка, де був лідером незалежного мистецького середовища. У цьому збірнику розглянуто широкий комплекс питань як творчого, так і соціально-політичного характеру. В наукових дослідженнях автори розглядають своєрідність творчого стилю постановника "Тіней забутих предків", роль образотворчого мистецтва в його режисурі, тогочасний мистецький контекст. Ті, кого цікавить доля Параджанова та причини його арешту, зможуть познайомитись із розсекреченими архівами КДБ, а також сторінками "Щоденника" С.Іванова, Голови тогочасного Держкіно України. Цінними є спогади Марти Дзюби, Івана Дзюби, композитора Мирослава Скорика та інших людей, які спілкувалися з режисером. Завершують книгу думки Параджанова, висловлені в Києві після прем’єри в Києві фільму "Ашик-Керіб".


Роздобудько Ірен. Ґудзик-2: Десять років по тому.

Роздобудько Ірен.
Ґудзик-2: Десять років по тому: роман. – К.: Нора-Друк, 2015 – 320с.

«Ґудзик 2» є продовженням історії непростих взаємин Ліки та Дениса у романі «Ґудзик 1». Цей твір завоював серця багатьох читачів, отримав Гран-Прі «Коронації слова» (2005), був успішно екранізований у 2008 році.

«Ґудзик 1» і «Ґудзик 2» пов’язують, у першу чергу, головні герої. Це Денис Северин, Єлизавета Тенецька, Ліка-Енджі. А от проблематика цих двох романів відмінна, зазнала своєрідної трансформації: письменниця зміщує акценти, поступово віддаляється від тлумачення психологічних станів «щасливий», «закоханий», «митець», і наближається до суспільно значимих понять «Батьківщина», «громадянський обов’язок», «патріотизм».


Тарас Ярослав. Таємниці бабусиної скрині

Тарас Ярослав.
Таємниці бабусиної скрині. – Львів.: Апріорі, 2015 –272с.

Ох, як багато мудрих порад ховає століттями бабусина скриня! У ній і поради з рукоділля, і кулінарні дива, і суто жіночі хитрощі, що дають змогу зберігати красу й здоров'я протягом багатьох десятиліть… А як багато знають наші бабусі прикмет, ритуалів та молитов, завдяки яким оселя наповнюється затишком та теплом! Усіма цими порадами, старанно зібраними автором книжки, ми хочемо поділитися і з вами. Дізнайтеся, за якими рецептами можна позбавитися проблем зі шкірою й покращити стан волосся, навчіться підтримувати чистоту вдома без хімічних засобів і захистить свою родину від чужих заздрощів та лихого ока, не докладаючи особливих зусиль. Бажаємо успіхів та мудрості!


Чередниченко Валерій. Про філателію всім: для юнацтва й дітей, спадкоємців філателістичних колекцій

Чередниченко Валерій.
Про філателію всім: для юнацтва й дітей, спадкоємців філателістичних колекцій. – К.: Смолоскип, 2015.- 112 с.: іл. – 2000 пр.

Видання складається з трьох частин: історичної, прикладної та інформативної.

Місцями праця схожа на мемуари, оскільки автор був очевидцем діяльності впливових активістів Асоціації філателістів України й відповідальних працівників пошти в складний період становлення сучасної національної поштової марки й загалом філателії.

Оскільки хобі, про яке йдеться, з однаковою силою притягує до себе різних, незалежно від віку й соціального статусу, людей: від школярів до королів і президентів — книга може стати в пригоді і пошановувачам поштових мініатюр дитячого й юнацького віку, і мало обізнаним у марках дорослим спадкоємцям колекцій. Видання не залишиться поза увагою й досвідчених колекціонерів та громадян, які вболівають за розбудову та зміцнення одного з атрибутів державності й чиї конструктивні зауваження та побажання з вдячністю будуть сприйняті автором і видавництвом.


Кiлькiсть переглядiв: 265